Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa

do wzięcia udziału w jubileuszowej

 

X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka"

 

która odbędzie się w dniach 22-24 września 2014

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

(Budynek C, al. Niepodległości 128)

 

Celem konferencji jest konsolidacja środowisk prowadzących badania z zakresu nauk aktuarialnych oraz stworzenie forum do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami akademickimi i osobami stosującymi metody aktuarialne w pracy zawodowej.

 

Patronem honorowym konferencji jest

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Patronat honorowy nad konferencją objął

J.M. Rektor SGH prof. dr hab. Tomasz Szapiro

 

Patronat honorowy J.M. Rektor SGH

 

Patronat merytoryczny nad konferencją objęło

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

 

Patronat merytoryczny sesji poświęconej ubezpieczeniom komunikacyjnym objęła

Pani Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Elżbieta Wanat-Połeć

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Patronat medialny objęły

Dziennik Ubezpieczeniowy      Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

Prawo Asekuracyjne

oraz

 

Zachęcamy do licznego udziału pracowników naukowych, przedstawicieli praktyki ubezpieczeniowej, doktorantów oraz studentów.

TOP