Komitet programowy:

dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Ferenstein, prof. PW, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Lesław Gajek, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Stanisław Heilpern, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Helena Jasiulewicz, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Charles Levi, ASTIN
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Wojciech Otto, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Tomasz Rolski, Uniwersytet Wrocławski
dr Jacek Skwierczyński, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
prof. dr hab. Łukasz Stettner, Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN
prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący)
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Barbara Cieślik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Marcin Topolewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

TOP