Terminy:

  • 15.07.2017 - przesłanie abstraktu wystąpienia
  • 03.09.2017 - zgłoszenie udziału w konferencji
  • 03.09.2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 01.09.2017 - przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 18.09.2017 - przesłanie prezentacji konferencyjnej
  • 20-21.09.2017 - konferencja
TOP