Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa

do wzięcia udziału w

 

XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka"

 

która odbędzie się w dniach 20-21 września 2017

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

(Budynek C, al. Niepodległości 128)

 

Celem konferencji jest konsolidacja środowisk prowadzących badania z zakresu nauk aktuarialnych oraz stworzenie forum do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami akademickimi i osobami stosującymi metody aktuarialne w pracy zawodowej.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął

J.M. Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki

 

Patronat honorowy J.M. Rektor SGH

 

Patronat merytoryczny nad konferencją objęło

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

 

Patronat merytoryczny sesji poświęconej ubezpieczeniom komunikacyjnym objęła

Pani Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Elżbieta Wanat-Połeć

 

Sponsorem nagrody za najlepszy referat konferencji jest

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Sponsorem publikacji konferencyjnych w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych jest

EY

 

Patronat medialny objęły

Dziennik Ubezpieczeniowy      Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

Zachęcamy do licznego udziału pracowników naukowych, przedstawicieli praktyki ubezpieczeniowej, doktorantów oraz studentów.

TOP