X Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”
22-24.09.2014 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Celem konferencji jest konsolidacja środowisk prowadzących badania z zakresu nauk aktuarialnych oraz stworzenie forum do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami akademickimi i osobami stosującymi metody aktuarialne w pracy zawodowej.

Oczekiwana tematyka zgłaszanych referatów obejmuje zagadnienia techniczne, ekonomiczne oraz zastosowania, w szczególności:

 • teorię ruiny,
 • pomiar i wycenę ryzyka,
 • decyzje i strategie optymalne,
 • ryzyka zależne,
 • teorię wartości ekstremalnych,
 • teorię zaufania,
 • uogólnione modele liniowe,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia zdrowotne,
 • systemy emerytalne,
 • zagadnienia zarządzania ryzykiem, Solvency II,
 • hedging, immunizację, reasekurację,
 • techniki aproksymacji, metody numeryczne,
 • funkcjonowanie i defekty rynku ubezpieczeniowego,
 • aspekty socjalne i ekonomiczne ubezpieczeń,
 • modele aktuarialne, finansowe i demograficzne.

Tegoroczna jubileuszowa konferencja naukowa odbędzie się w Warszawie. Jest ona kontynuacją konferencji, które w minionych latach odbyły się w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Politechnice Łódzkiej, na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Matematycznym PAN oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Terminy:

 • 15.08.2014 - zgłoszenie udziału w konferencji
 • 15.08.2014 - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 15.07.2014 - przesłanie abstraktu wystąpienia
 • 01.09.2014 - przesłanie pełnego tekstu referatu
 • 20.09.2014 - przesłanie prezentacji konferencyjnej
 • 22-24.09.2014 - konferencja

Uwagi:

 • Opłata konferencyjna wynosi 850 zł. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich, którzy zamierzają wygłosić referat mogą wystąpić do Komitetu Organizacyjnego z prośbą o zniżkową opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł.
 • Wpłatę za udział w konferencji należy dokonać na numer rachunku bankowego: 95 1240 1040 1111 0010 5574 7272 z dopiskiem "Konferencja Aktuarialna 2014 + imię + nazwisko"
 • Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Dopuszczane są referaty w języku polskim i angielskim.
 • Abstrakt wystąpienia należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 czerwca 2014 r.
 • Pełny tekst wystąpienia należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 września 2014 r.
 • Prezentację konferencyjną należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 września 2014 r.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
TOP