Komitet programowy:

dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Elżbieta Ferenstein, prof. PW, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Lesław Gajek, Komisja Nadzoru Finansowego, Politechnika Łódzka
Charles Levi, ASTIN
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Wojciech Otto, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Tomasz Rolski, Uniwersytet Wrocławski
dr Jacek Skwierczyński, Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy
prof. dr hab. Łukasz Stettner, Instytut Matematyczny PAN
prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przewodniczący)
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Michał Bernardelli, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Barbara Cieślik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Marcin Topolewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

TOP