Konferencje z ubiegłych lat

Ogólnopolskie Konferencje Naukowe z cyklu „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka” są organizowane corocznie na przemian przez: Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN.

 1. „Statystyka Aktuarialna – teoria i praktyka”, Wrocław 2005,
 2. „Zarządzanie ryzykiem finansowym w ubezpieczeniach”, Łódź 2006,
 3. „Statystyka Aktuarialna – teoria i praktyka”, Wrocław 2007,
 4. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Warszawa, WNE UW, 2008,
 5. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Warszawa, SGH, 2009,
  Publikacja pokonferencyjna: „Roczniki” Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 11/2010, Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
 6. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Wrocław 2010,
  Publikacja pokonferencyjna: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, PN 207: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
 7. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Warszawa, WNE UW, 2011,
 8. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Warszawa, IM PAN, SGH, 2012,
  Publikacja pokonferencyjna: „Roczniki” Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 31/2013, Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
 9. „Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Będlewo, 2013.
  Publikacja pokonferencyjna: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, PN 312: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
 10. Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Warszawa, SGH, 2014
  Publikacja pokonferencyjna: Zeszyt 37/205 Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych
 11. Zagadnienia Aktuarialne - teoria i praktyka”, Wrocław, 2016
TOP