Terminy:

  • 15.07.2014 - przesłanie abstraktu wystąpienia
  • 10.09.2014 - zgłoszenie udziału w konferencji
  • 10.09.2014 - wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 01.09.2014 - przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 20.09.2014 - przesłanie prezentacji konferencyjnej
  • 22-24.09.2014 - konferencja
TOP