PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1 - PONIEDZIAŁEK

8:30-9:00Rozpoczęcie konferencji
9:00-10:00Referat plenarny
Prof. dr hab. Zbigniew Palmowski
Problemy dywidendowe dla procesu ryzyka typu Lévy'ego (Prezentacja)
10.00-11.00
(2 referaty)
Sesja I
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30
(4 referaty)
Sesja II
13:30-14:30Przerwa obiadowa
14:30-16:30
(4 referaty)
Sesja III
16:30-17:00Przerwa kawowa
17:00-18:00
(2 referaty)
Sesja IV

DZIEŃ 2 - WTOREK

9:00-10:00Referat plenarny
dr Anna Kwiecińska
Aktuarialne modelowanie systemu ubezpieczeń społecznych (Prezentacja)
10.00-11.00
(2 referaty)
Sesja V
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30
(4 referaty)
Sesja VI
13:30-14:30Przerwa obiadowa
14:30-17:00
(5 referatów)
Sesja VII
17:00-17:30Posiedzenie Komitetu Programowego
18:30Uroczysta kolacja

DZIEŃ 3 - ŚRODA

9:00-10:00Referat plenarny
dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wycena i zabezpieczenie gwarancji w produktach z funduszem inwestycyjnym ze zmienną opłatą
10.00-11.00
(2 referaty)
Sesja VIII
11:00-11:30Przerwa kawowa
11:30-13:30
(4 referaty)
Sesja IX
13:30-14:00Zakończenie konferencji
14:00-15:00Przerwa obiadowa
15:30Wycieczka
TOP